Vítýz mezinárodní soutý×e XVI. Zlatá k°ídlovka - Hodonín 2004